top of page

about me | hakkımda

I'm currently studying as an international student in McGill University - Desautels Faculty of Management located in the heart of Montréal. I graduated from Robert College in 2019. I have been producing all sorts of media, whether it's a photoshop or a film project, for more than 10 years now. 

You can access my works from the menu.

Su an Montreal'in kalbinde yer alan McGill University - Desautels Faculty of Management'ta uluslararası öğrenci olarak okumaktayım. 2019'da Robert Kolej'den mezun oldum. Yaklaşık 10 yıldır photoshop'tan filme kadar her türlü medya türünden bir şeyler yaratıyorum.

Çalışmalarım için menüden yararlanabilirsiniz.

bottom of page